Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Iznimna nam je čast pozvati Vas na CroEcho 2015, kongres u organizaciji Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva.

Ehokardiografija je neizostavan dio suvremene kliničke kardiološke prakse i simbol njenog kontinuiranog napretka. Integracijom inovativnih metoda, njihove rutinske primjenjivosti i novim spoznajama u dijagnostici, liječenju i prognozi kardioloških bolesnika, ehokardiografija ne prestaje biti jednim od najvećih izazova suvremene kardiologije.

CroEcho 2015 je najveći edukativni, stručni i znanstveni skup u regiji, posvećen neinvazivnoj kardiovaskularnoj dijagnostici. Stručni sadržaj kongresa donosi najvažnije teme iz suvremene europske ehokardiografske prakse te ukazuje na dostignuća u Hrvatskoj. Težište edukativnog sadržaja zauzima tečaj temeljne ehokardiografije namijenjen kardiolozima, specijalizantima kardiologije, internistima, pedijatrima, anesteziolozima i svima onima koji žele svladati teoretske osnove ehokardiografije.

Izazov najboljim hrvatskim ehokardiografskim laboratorijima je mogućnost prikaza vlatitih stručnih i znanstvenih dostignuća.  Znanstveni dio skupa posvećen je kliničkim, eksperimentalnim i biomehaničkim istraživanjima u ehokardiografiji i ostalim slikovnim metodama.

Kongres je iznimna prigoda za okupljanje svih članova na godišnjem sastanku Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskoga kardiološkog društva.

Predsjednici kongresa

Jadranka Šeparović Hanževački i Viktor Peršić
Jadranka Šeparović Hanževački Viktor Peršić

 

 

 

Dear Colleagues,

It is a great pleasure to invite you to CroEcho 2015 congress, scientific and professional meeting organized by the Working Group on Echocardiography and Cardiac Imaging of the Croatian Cardiac Society.

Echocardiography has a key role in modern clinical cardiology practice and symbolizes its continuous progress. By integrating innovative methods, their routine applicability and new understandings in diagnostics, treatment and prognosis, echocardiography continues to be one of the greatest challenges of modern cardiology.

CroEcho is the largest educational, professional and scientific meeting in the region, dedicated to non-invasive cardiovascular diagnostics. State of the art content of the meeting brings major themes in contemporary European echocardiographic practice, with regards to the achievements in Croatia. The focus of educational content takes the course on basic echocardiography intended for cardiologists, cardiology residents, internal medicine specialists, pediatricians, anesthesiologists, and all those who want to learn the basics of echocardiography.

Congress brings a challenge for the best Croatian echocardiographic laboratories to present their own scientific and professional achievements. Scientific part of the meeting is dedicated to the clinical, experimental and biomechanical research in echocardiography and other imaging methods.

This event is an excellent opportunity for gathering all the members of the Working Group on Echocardiography and Cardiac Imaging, for the annual meeting.

Congress Directors

Jadranka Šeparović Hanževački  and  Viktor Peršić